ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

 • Vardarlıer, P.(2017). Learning From Catastrophes and Leadership Thought. Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce, 8(3), 160-168., Doi: 10.18843/rwjasc/v8i3/17.
 • Vardarlıer, P. & Canol, S. (2017). Insan Kaynakları Departmanının Isyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladıgı Stratejiler: Çalısanlar Üzerine Yapılan Bir Arastırma. Pesa International Journal of Social Studies, 3(3), 1-17., Doi: 10.25272/j.2149-8385.2017.3.3.01.
 • Vardarlıer P. & Silahtaroglu G., (2016). Gossip Management at Universities Using Big Data Warehouse Model Integrated with a Decision Support System. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 5(1), 1-14., Doi: 10.20525/ijrbs.v5i1.49.
 • Silahtaroglu, G., & Vardarlier, P., (2016). A novel data mining study to spot anomalies in organizations: A human resources management case, International Journal of Business and Administrative Studies, 2(4), 89-95.
 • Silahtaroglu, G., & Vardarlier, P. (2016). Leaders impact on organizational behavior: A text mining study on universities in Turkey. International Journal of Business and Administrative Studies, 2(2), 73-77.
 • Vardarlıer P. & Çakır, R. (2015). A Study on Sustainable Innovation Profile of Turkey. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 4(4), 24-35., Doi: 10.20525/ijrbs.v4i4.
 • Vardarlıer, P., & Zafer, C.(2020). Social Media and Crisis Management: The Case Study of Cambridge Analytica. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi18(Özel Sayı), 31-44.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Vardarlıer P.,,Özşahin, M. , Eker G. (2019). Social Media Tools Matching with HRM Functions and Social Media’s Performance Effect, Proceedings Book of 15th International Strategic Management Conference, 505-517. ISBN:978-605-81347-1-3.
 2. Vardarlıer P., Akıner, Ö. (2017). Örgütsel Baglılık ve Örgütsel Sessizlik Iliskisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalısma. International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), 391-392.
 3. Koçak, Ö.E., Çırpan. H., Vardarlıer P., (2017). How Thriving at Work Enables Work Context to Influence on General Life Satisfaction. Euro-Asia Forum in Politics Economics And Business – 2017, 15-15.
 4. Vardarlıer P.,, Canol, S. (2017). Insan Kaynakları Departmanının Isyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladıgı Stratejiler: Çalısanlar Üzerine Yapılan Bir Arastırma. International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), 329-329.
 5. Vardarlıer P., Özşahin, M. (2017). Social Media Use At Human Resource Management: The Hrm Performance Effect. 13th International Strategic Management Conference, 123-132., Doi: 10.15405/epsbs.2017.12.02.11.
 6. Vardarlıer P., Taşçı, M. E. (2017). Using Human Resources as a Marketing Tool to create an Employer Brand through Social Media. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIII. IBANESS Congress, 955-962.
 7. Vardarlıer P.& Silahtaroglu G., (2016). Leaders? Impact on Organizational Behaviour: A Text Mining Study on Universities in Turkey. Business, Economics, Social Science Humanities”-BESSH 2016, 59(7), 14-14.
 8. Vardarlıer P.(2016). Strategic Approach to Human Resources Management During Crisis. 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 235, 463-472., Doi: 10.1016/j.sbspro.2016.11.057.
 9. Silahtaroglu G.& Vardarlıer P., (2016). Detecting Employee And Organisational Behaviour Anomalies With Data Mining. Business, Economics, Social Science Humanities”-BESSH 2016, 59(7), 15-15.
 10. Vardarlıer P.&Silahtaroglu G. (2015). Extracting Personality Features From User Generated Data For Recruitment Via Text Mining. The IRES 21st International Conference, 102- 105.
 11. Çınar, F., Vardarlıer P., (2014). Establishment of Individual Performance Evaluation System in a Health Business and a Pilot Practice. 10th International Strategic Management Conference, 150, 384-393., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.034.
 12. Vardarlıer P., Vural, Y., Birgün, S. (2014). Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles. 10th International Strategic Management Conference, 150, 374-383., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.031.
 13. Vardarlıer P., Vural, Y., Yıldırım, Ö., Yılmaztürk, B.(2013). Impacts of Growth Strategies on Human Resources Policies. 9th International Strategic Management Conference, 99, 861-868., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.558.
 14. Eren, E., Vardarlıer P., (2013). Social media’s role in developing an employee’s sense of belonging in the work place as an HRM strategy. 9th International Strategic Management Conference, 99, 852-860., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.557.
 15. Vural, Y., Vardarlıer P.,Aykır, A. (2012). The Effects of Using Talent Management with Performance Evaluation System Over Employee Commitment. 8th International Strategic Management Conference, 58, 340-349., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1009.

Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 • Zafer, C., Vardarlıer P. (2019). Medya ve Toplum. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 355-361. Doi:29249/selcuksbmyd.472210. (e-ISSN: 2564-7458)
 • Vardarlıer P., Özsürünç, R. (2019). Koçluk Eğitiminde Grow Modelinin Uygulanması.Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (17),145 – 163. (ISSN: 2146–3727).
 • Zafer, C., Vardarlıer P. (2019). Toplumsal Gürültüden Toplumsal Hareketlere Sosyal Medyanın Rolü: Arap Baharı ve Gezi Parkı Olayları Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2),379-390.DOI: 10.32709/akusosbil.472857. (ISSN: 1302-1265).
 • Çırpan, H., Vardarlıer P.,Koçak, Ö.E. (2019). Kişi- İş Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Aracı Etkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 22(41), 237-252. Doi:10.31795/baunsobed.581782.
 • Kılınç, B:, Vardarlıer P. (2018). İşletmelerde Kriz Yönetiminde Liderlik. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 2(3), 40-63. ISSN: 2602 – 4306.
 • Vardarlıer P., Koçak, Ö.E, Güner, Ş. (2017). Hasta Haklarına Uyma Algısının Çalısanların Örgütsel Baglılıgı Üzerindeki Etkisi: Özel Hastane Çalısanları Üzerinde Bir Arastırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52(3), 1-21., Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.757.
 • Vardarlıer P., Çetin, C., Karaköy, D. (2018) Göz Izleme Yöntemiyle Degerlendirilmesi: Ideal Özgeçmis Biçimi Nasıl Olmalıdır?. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi,9(22),(335-356).Doi: 10.17823/gusb.2652.
 • Canol,S., Vardarlıer P., (2017). Özel Hastanelerde Çalısan Saglık Personelinin Kurumlarında Uygulanmakta Olan Performans Degerlendirme Sistemlerine Duydukları Memnuniyet ve Bir Örnek Uygulama. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52, 760-785., Doi: 10.15659/3.sektorsosyal-ekonomi.17.12.842.
 • Vardarlıer P., Akıner, Ö. (2017). Örgütsel Baglılık ve Örgütsel Sessizlik Iliskisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalısma. Research Journal Of Politics, Economics and Management, 5(3), 79-94., Doi: 10.25272/j.2147-7035.2017.5.3.06.
 • Vardarlıer P., İnan, K. (2017). Satıs Personelinin Performansını Gelistirmeye Yönelik Oyunlastırma Model Önerisi. Is’te Davranıs Dergisi, 2(1), 8-19., Doi: 10.25203/idd.298293.
 • Vardarlıer P.(2017). Isveren Markası ve Yetenekli Çalısan Etkilesimi – Employer Brand and Talented Employee Interaction. Journal of Business Research – Turk, 9(4), 628-648., Doi: 10.20491/isarder.2017.350.
 • Dinç, E., Vardarlıer P., Karabay Erdilek, M., Konakay, G., Çetin, C. (2012). Liderligin Örgütsel Vatandaslık Davranısı ve Isten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü. ÖNERI: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(37), 1- 13.

 

Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Vardarlıer P., Gündoğmuş, E., Koçak, Ö.E. (2017). Insan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Baglılıga Etkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü. 5. Örgütsel Davranıs Kongresi, 103-110.
 • Çırpan, H., Vardarlıer P., Koçak,Ö.E. (2017). Kisi-Is Uyumu ve Yasam Doyumu Iliskisinde Iste Kendini Yetistirmenin Aracı Etkisi. 16. Ulusal Isletmecilik Kongresi, 698-700.
 • Canol, S., Vardarlıer P., (2017). Özel Hastanelerde Çalısan Saglık Personelinin Kurumlarında Uygulanmakta Olan Performans Degerlendirme Sistemlerine Duydukları Memnuniyet ve Bir Örnek Uygulama. 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 105, 121-128.
 • Taşçı,M.E., Vardarlıer P., Güner, Ş. (2017). Mentorlugun Kariyer Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ilk Kez Isini Deneyimleyenler Üstu?nde Bir Uygulama. 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25, 1095-1105.
 • Vural, Y., Vardarlıer P., Birgün, S. (2012). Kurulus Yeri Faktörünün Çagrı Merkezleri Basarısına Etkilerinin Arastırılması. 12. Üretim Arastırmaları Sempozyumu – ÜAS 2012.