“EĞİTİM PROGRAM BAŞLIKLARI”

Doç. Dr. Pelin VARDARLIER

İstanbul Medipol Üniversitesi – İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı

Akademisyen, Mentor, ICF onaylı Profesyonel Koç

 

 1. Eğitim Konuları
 1. Yönetici Becerilerini Geliştirme ve Etkin Liderlik Modeli Eğitimleri
 • Yönetici ve Liderler için İletişim
 • Yöneticilik ve Liderlik Teorileri Uygulamaları
 • Koçluk Yaklaşımıyla Liderlik ve Yöneticilik
 • Profesyonel Toplantı Yapma Sanatı
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Mentorluk Eğitimi
 • Hedef Belirleme Yöntemleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri
 • Müşteri Odaklılık ve Müşteri Profilleri
 • Ekip Kurma ve Ekip Dinamiklerini Yönetme
 1. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yöneticiler için Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • IK’cılar için Uygulamalı Mülakat Teknikleri
 • İş Tanımları ve Yetkinlikler
 • Performans Değerlendirme & Yönetimi
 • Kariyer Planlama & Kariyer Yönetimi
 • İşveren Markası & Yetenek Yönetimi
 • Mobbing & Mobbing ile Mücadele
 • İnsan Kaynaklarının Sosyal Medya’da Kullanımı
 1. Uzmanlık / Mesleki Gelişim Eğitimleri
 • Proje Yönetimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Sosyal Medya Stratejileri ve Uygulamaları
 • Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Sistemi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 30400: 2016 İnsan Kaynakları Yönetimi Standartları
 1. Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Temel Koçluk Becerileri
 • Profesyonel Koçluk Yetkinlikleri ve Uygulama
 • Koçluk Yaklaşımıyla Geribildirim Alma ve Verme
 • Yaşam Koçluğu
 • Başarı ve Motivasyon
 • Duygu Yönetimi ve Farkındalık
 • Zaman ve Yaşam Yönetimi
 • Stres Kontrolü ve Yönetimi
 • Etkili Sunum Teknikleri ve Raporlama
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Kişilik Özelliklerinin İş Hayatına Etkisi
 1. Danışmanlık Konuları
 • İnsan Kaynaklari Yönetimi Sistemi Kurma
 • İnsan Kaynakları Prosedürleri ve Politikaları Oluşturma
 • Kurumsal Organizasyon Yönetimi (Stratejik Plan, Hedefler, Değerler, Organizasyon Şeması)
 • İş Analizleri ve Görev Tanımları
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat ve Değerlendirme
 • Yetenek Yönetimi Sistemi Oluşturma
 • İnsan Kaynağı Planlaması Yapma ve Kariyer Yönetimi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Tespiti ve Eğitim Kataloğu Oluşturma
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
 • Çalışan Memnuniyet Anketi Hazırlama, Uygulama ve Raporlama
 • X ve Y Kuşaklarının Birbirini Anlaması ve İş Performansına Etkisi
 • Liderlik ve Koçluk Becerilerini Anlama ve Yönetici Geliştirme
 • Toplam Kalite Yönetimi Sistemi