Kitaplar

SOSYALİKA (İNSAN KAYNAKLARININ SOSYAL YÜZÜ)

 

Sosyalika

Günümüzde bilgi teknolojilerinin ve dijital medya anlayışının hızla gelişmesiyle birlikte yeni medya iletişim araçlarından sosyal medya kavramı işletmeler için önem kazanmıştır. İşletmelerin de sosyal medya araçlarını kullanırken belirledikleri stratejileri uzun vadeli ve amaçlarına uygun olarak şekillendirmeleri gerekmektedir. Bu kitapta, sosyal medyanın pazarlama alanında etkin kullanılması, işletmelerin sosyal medyada yer alma stratejileri, pazarlama ve marka yönetimi çalışmaları anlatılmaktadır.

Kitabın amacı, sosyal medya stratejilerini yapılan uygulamalar üzerinden açıklayarak sosyal medya pazarlamasının işletmeler için önemini ve bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamalarını ortaya koymaktır.

İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

İşe Alım Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi

Teknolojik gelişmelerle birlikte, işletmelerin farklı stratejiler uygulamaya başlaması, işe alım sürecinde kullanılan geleneksel yöntemlerin dışında farklı kaynaklara yönelme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kitap, artan rekabet ortamında işletmelerin sosyal medyada insan kaynakları fonksiyonlarını etkin ve aktif bir şekilde kullanmalarının, insan kaynaklarına maliyet avantajı ve iletişim etkinliği sağlayarak insan kaynakları performansına etkisini ve katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİ

Sosyal Medya Stratejisi

Son zamanlarda hızla yaygınlaşan sosyal medya kavramının insan kaynakları alanında kullanılması ve etkisinden bahsedilmektedir.
Bu kitap ekseriyetle işverenin bu platform kullanım sebepleri ile kullanım şekillerini inceleyerek önerilerde bulunmuş olmakla birlikte bireylerin bakış açılarını da değerlendirecek araştırmalar için kaynak olabilecek bilgileri derlemiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

KOÇLUK ATÖLYESİ

Koçluk Atölyesi

Koçluk Atölyesi’nde, koçluk yaklaşımı birçok açıdan ele alınmış ve günümüzdeki en yaygın koçluk konularına yer verilmiştir. Bu çalışmada altı başlık altında; yönetici, satış, kariyer, inovasyon, nefes ve yaşam alanındaki koçluk konularına değinilmiştir. Her bölüm konunun uzmanı olan profesyonel koç tarafından yazılmış ve konuya yönelik bilgiler derlenmiştir. Aynı zamanda her bölümde ilgili uygulamalarla birlikte kullanılacak koçluk araçları da sunulmuştur.

Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir kitap “Koçluk Atölyesi”…

 

 

SOSYAL MEDYANIN İŞ YAŞAMINDAKİ YERİ

Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri

Sosyal medyaya farklı bir perspektiften bakmakta ve baktığı perspektifi iş yaşamına uyarlayarak örgütlere, yöneticilere, iş dünyasına ve genel okuyucu kitlesine de faydalı ve bilimsel bir bilgi birikimi sunmaktadır. Bu yönleriyle diğer çalışmalardan farklılaşan bu eserde, “SOSYAL MEDYANIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ” bölümü tarafımdan kaleme alınmıştır.