Kitaplar

Sosyalika

Günümüzde bilgi teknolojilerinin ve dijital medya anlayışının hızla gelişmesiyle birlikte yeni medya iletişim araçlarından sosyal medya kavramı işletmeler için önem kazanmıştır. İşletmelerin de sosyal medya araçlarını kullanırken belirledikleri stratejileri uzun vadeli ve amaçlarına uygun olarak şekillendirmeleri gerekmektedir. Bu kitapta, sosyal medyanın pazarlama alanında etkin kullanılması, işletmelerin sosyal medyada yer alma stratejileri, pazarlama ve marka yönetimi çalışmaları anlatılmaktadır. Kitabın amacı, sosyal medya stratejilerini yapılan uygulamalar üzerinden açıklayarak sosyal medya pazarlamasının işletmeler için önemini ve bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamalarını ortaya koymaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İşe Alım Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi

Teknolojik gelişmelerle birlikte, işletmelerin farklı stratejiler uygulamaya başlaması, işe alım sürecinde kullanılan geleneksel yöntemlerin dışında farklı kaynaklara yönelme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kitap, artan rekabet ortamında işletmelerin sosyal medyada insan kaynakları fonksiyonlarını etkin ve aktif bir şekilde kullanmalarının, insan kaynaklarına maliyet avantajı ve iletişim etkinliği sağlayarak insan kaynakları performansına etkisini ve katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Medya Stratejisi

Son zamanlarda hızla yaygınlaşan sosyal medya kavramının insan kaynakları alanında kullanılması ve etkisinden bahsedilmektedir.
Bu kitap ekseriyetle işverenin bu platform kullanım sebepleri ile kullanım şekillerini inceleyerek önerilerde bulunmuş olmakla birlikte bireylerin bakış açılarını da değerlendirecek araştırmalar için kaynak olabilecek bilgileri derlemiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.