Akademik yayın

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
-Pelin Vardarlıer, (Esra Dinç, Melisa Erdilek, Gönül Konakay, Canan Çetin ile birlikte): Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü, Öneri Dergisi, Ocak 2012, İstanbul.
-Pelin Vardarlıer, (Rana Çakır ile birlikte): “A Study on Sustainable Innovation Profile of Turkey” Researh in Business and Social Science. Vol 4, No 4 (2015).
-Pelin Vardarlıer, (Koray İnan ile birlikte): Satış Personelinin Performansını Geliştirmeye Yönelik Oyunlaştırma Model Önerisi. İşte Davranış Dergisi. 2 (1) : 8-19, 2017.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
– Pelin Vardarlıer, (Yalçın Vural, Semra Birgün ile birlikte): Kuruluş Yeri Faktörünün Çağrı Merkezleri Başarısına Etkilerinin Araştırılması, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, 27-29 Eylül 2012.
– Pelin Vardarlıer, (Hüseyin Çırpan, Ömer Erdem Koçak ile birlikte): Kişi-İş Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Aracı Etkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, 2017.
– Pelin Vardarlıer, (Mustafa Emre Taşçı, Şeyma Güner ile birlikte) : Mentorluğun Kariyer Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ilk Kez Işini Deneyimleyenler Üzerinde Bir Uygulama. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, 2017.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
– Pelin Vardarlıer, (Yalçın Vural, Abdullah Aykır ile birlikte): “The Effects of Using Talent Management With Performance Evaluation System Over Employee Commitment” , 8th International Strategic Management Conference. 21-23 Haziran 2012, İspanya, Barselona.
– Pelin Vardarlıer, (Yalçın Vural, Ö.Yıldırım, B.Yılmaztürk ile birlikte) : “Impacts of Growth Strategies on Human Resources Policies”
9th International Strategic Management Conference. 26-28 Haziran 2013, Letonya, Riga.
– Pelin Vardarlıer (Erol Eren ile birlikte): “Social Media’s Role in Developing an Employees Sense of Belonging in the Work Place as an HRM Strategy” 9th International Strategic Management Conference. 26-28 Haziran 2013, Letonya, Riga.
– Pelin Vardarlıer, (Fadime Çınar ile birlikte): “Establishment Of Individual Performance Evaluation System In A Health Business And A Pilot Practice” 10th International Strategic Management Conference. 19-21 Haziran 2014, İtalya, Roma.
– Pelin Vardarlıer,(Yalçın Vural, Semra Birgün ile birlikte): “Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles” 10th International Strategic Management Conference. 19-21 Haziran 2014, İtalya, Roma.

-Pelin Vardarlıer, Strategic Approach to Human Resources Management During Crisis. Proceedings of the 12th International Strategic Management Conference by Elsevier – Procedia Social and Behavioral Sciences, 643, Antalya- Turkey , 2016.

– Pelin Vardarlıer, (Mustafa Emre Taşçı ile birlikte) : İnsan Kaynaklarının Pazarlama Aracı Olarak Kullanımında Sosyal Medya Üzerinden İşveren Markası Oluşturmak. Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 955, Edirne / Turkey, 2017.
– Pelin Vardarlıer, (Sinem Canol ile birlikte): İnsan Kaynakları Departmanının İşyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladığı Stratejiler: Çalışanlar Üzerine Yapılan Bir Araştırma. International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, 329, Bosnia and Herzegovina, 2017.
– Pelin Vardarlıer, (Özge Akıner ile birlikte): Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma. International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, 325, Bosnia and Herzegovina, 2017.